Odkúpenie starých zariadení

Zebra tento rok vrámci programu spoločenskej zodpovednosti (CSR) spúšťa novinku a to je odkúpenie starých zariadení. Zariadenia s WindowsCE systémom viac nie su podporované, Zebra avšak myslí ekologicky a ponúka odkúpenie týchto zariadení. V rámci programu nákupu zariadení Zebra Zebra plánuje zhromaždiť použité mobilné zariadenia Zebra na opätovné použitie.

Prečo je výhodné Vaše zariadenia predať?

  • Staré zariadenia už nemajú podporu od Zebra
  • Vysoké náklady spojené so servisom a spravovaním
  • Batéria aj použité technológie sú zastaralé

Cena spätného odkúpenia závisí od viacerých faktorov vrátane, okrem iného, ​​trhového dopytu, veku zariadenia, konfigurácie a stavu. Ak máte záujem o cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať.